Opis projektu

KARTFORM SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynku firmy KARTFORM Sp. z .o.o. w celu poprawy efektywności energetycznej”

Celem projektu jest osiągniecie wysokiej efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych działań w różnych dziedzinach wpływających na zmniejszenie zużycia energii w przedsiębiorstwie Beneficjenta. Identyfikacja zestawu działań zwiększających efektywność energetyczną w przedsiębiorstwie Beneficjenta została dokonana na podstawie audytu energetycznego.

Wartość Projektu: 2 298 028,38 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 089 453,61 zł